Planlı Yaşamak Güzeldir

Planlı Yaşamak

PLAN; bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen ya da bir

şehrin, bir yapının, bir makinenin çeşitli bölümlerini gösteren çizim, anlamına gelir.

Ya da bir gün içinde yapacaklarımızı öncelik ve önem sırasına göre gerçekleştirme

işlemine plan denir.

“Planlı yaşamak, geleceğe yatırım yapmaktır.” Gün boyunca neler yapacağımızı öncelik

ve önem sırasına koyarak bir plan yapmalıyız. İşlerimizi öncelik ve önem sırasına

amaçlarımıza ulaşmada daha etkin bir rol oynar. Günlük ve haftalık planlar yapıp

bunlara uymalıyız. Başarılı olabilmek için yemek, uyku, ders, çalışma ve oyun

saatlerine uymalıyız. Oyun ve uyku, doğal ihtiyaçlarımızdandır. Plan yaparken oyun

ve uyku ihtiyaçlarımızı da göz önünde tutmalıyız. Bir gün içinde çalışma, uyku, oyun

ve boş zaman etkinliklerine ayırdığımız zamanı dengelemeliyiz.

Planlı çalışmak, okul başarımızı arttırır. Çünkü plan başarıyı, başarı da mutluluk getirir.

Planlı çalışmak, yaptığımız işlerden mutluluk duymamızı sağlar. Gelecekte sıkıntı

yaşamayız.Plansız ve düzensiz yaşarsak, “Ağustos Böceği ile Karınca”  masalındaki

Ağustos Böceği’nin yaşadığı sıkıntıları yaşarız.

                    

Ağustos Böceği İle Karınca

Karıncayı tanırsınız
Minimini bir hayvandır
Fakat gaayet çalışkandır
Gaayet tutumludur, yalnız
Pek hodgamdır, bu bir kusur:
Hodkam olan zalim olur.

Bir gün ağustos böceği
Tembel tembel ötüp durmak
Neticesi aç kalarak
Karıncadan göreceği
Bürudete bakmaz, gider
Bir lokma şey rica eder
Der ki: - Acıyınız bize
Coluk çocuk evde açız
Ianenize muhtacız.
Karınca bir yüreksize
Layık huşunetle sorar:
- Aç mısınız? Ya o kadar
Uzun, güzel günler oldu.
O günlerde ne yaptınız?
Böcek inler: - Açız, açız
Bakın benzim nasıl soldu
O günlerde gülen, öten
Sazla, sözle eğlenen ben
Bugün bakın ne haldeyim!
Vallah açız, billah açız,
Halimize acıyınız!
Karınca eğlenir: - Beyim,
şimdi de raksedin, ne var?
'Yazın çalan kışın oynar.'

 

Tevfik Fikret

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !