Türkçe Dersi Yarıyıl Çalışma Soruları -2-

ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 3/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ

YARIYIL TATİLİ ÇALIŞMA SORULARI – 2 -

1.Aşağıdakilerden hangisi sözlükte önce gelir?

     a.mahalle           b.mahsus           c.masum        d.mahalli                            

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul eki vardır?

    a) Arkadaşına gülerken ayağı kaydı.    b) O güzelim yavrularını nasıl da besliyor.

                              c) Atın yularını biraz gevşetmelisin!

3. “akıllı-sekiz-Hakan-bir-yaşlarında-çocuktur-zaman” sözcüklerinden anlamlı ve kurallı

     bir cümle oluşturulursa,hangisi bu cümlede yer almaz?

      a.akıllı                    b. bir                   c. zaman                d. Hakan

4. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi birbiriyle ilişkili değildir?

      a. Kaptan-gemi         b. Şoför-kamyon          c. Pilot-uçak           d. Memur-işçi

 5. “Adam boş şişeyi yere fırlattı.” cümlesinde hangi kelime varlığın özelliğini belirtiyor?

      a.şişe                  b.yere                     c.boş                      d.adam

 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

    a.Doğruyu söylemek, düşmanı bile yumuşatır. c.Ağlıyor mu, gülüyor mu belli değil.

    b.Burak Karabüklüymüş.                                      d. Bahar’ı gören var mı.

 7. ”Atatürk yurdumuzu düşmanlardan kurtardı.”cümlesinde yüklem hangisidir?

       a) düşman       b) kurtardı       c) Atatürk       d) yurdumuz

 8. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi zıt anlamlıdır?

     a)beyaz-ak        b)elma-armut            c)siyah-kara            d)büyük-küçük

 9. Aşağıdaki kelimelerden hangisi birleşik kelimedir?

    a) Kitapçı            b) Başbakan               c) Kalemlik              d) Çantalı

10. Aşağıda kökleri aynı olan kelimeye getirilen eklerden hangisi yapım ekidir?

      a) şekerde              b) şekerlik              c) şekerin               d) şekerler

11. Tek ve belli bir varlığa verilen isme ne denir?

      a) cins isim                b)bileşik isim            c)özel isim            d)topluluk

12. Aşağıdaki sözcüklerden  hangisinin ilk harfi her zaman büyük yazılır?

        A- Dağ                           B- Vadi                      C- Yeşilırmak

13. Hangisinin sonuna soru işareti konur?

       A- Eyvah                        B- Yazdım                   C- Ne kadar

14. Eş görevli sözcükleri ayıran noktalama işreti hangisidir?

         A- Ünlem                      B- Nokta                     C- Virgül

15. Konuştuğumuz seslerin yazıdaki işretlerine ne denir?

        A- Harf                           B-  Yazı                      C- Dil

16. Hangi seçenekte bir ünlü, iki ünsüz harften oluşan  hece vardır?
        A- Örf                         B- Oya                          C- Epe

17. “mızrak – meşe – mürekkep – makarna – motel” sözcüklerini alfabetik olarak sıralarsak

      baştan üçüncü sözcük hangisi olur?

        A- Motel                    B- Mürekkep                 C- Mızrak

18. Aşağıdakilerden hangisi ünlü bir ses aldığında yumuşamaya uğrar?

       A- Özgür                         B- Küçük                     C- Tahıl

19. Türkçe sözcüklerin başında hangi harf bulunmaz?

         A) ğ                           B) h                         C) k

20. “Okuyan insan çiçekli ağaca benzer” tümcesinde kaç hece vardır?

        A- on bir                       B- on iki                C- on üç

21. “çok ,  üniversiteyi ,  sevindi ,  kazanınca”

             1             2                 3                  4

       sözcükleriyle anlamlı bir tümce kurmak için hangi yol izlenmelidir?

       A) 4 -3-2-1                     B) 2-4-1-3                   C) 3-1-2-4

22- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘de’’ nin yazımında yanlışlık yapılmıştır.

      a) Kadıncağızın oğlu da kaybolmuş          b) Düşünde öyle karar ver.

      c) Bugün sen de bir gariplik var                 d) Toplantıya sen de katıldın mı?

23- Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna doğru noktalama  işareti konulmuştur?

      a) Amanın arkadaşlar, yetişin.                    b) Annem çürük dişini çektirdi!

      c ) Okula gitmedin mi?                                 b) Bugün çarşıya gitmiyorum?

24- Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna  ünlem (!) işareti  konulmalıdır?

      a) Ne zaman tatile gireceğiz                         b) Günler artık uzamaya başladı

      c) Oh be, nihayet senden kurtuldum         d) Sen ne zaman geleceksin

25.Suna’nın defterine yazdığı tümcelerin hangisinde özel ad  yoktur?

      a.Karabaş’ı ve kedimi çok seviyorum            b.Beşiktaşta’mı oynuyorsunuz?

      c.Dayım ve ben çok iyi anlaşıyoruz.              d.Tekir,Finoyu kovalıyordu.

26. Furkan aşağıdaki cümlelerin hangisini doğru yazmıştır?

      a.yolcu’luk             b.arka’daş               c.tuz’suz           d.Türkiye’den

27. Yeni  ayakkabı alınca,eski ayakkabımı tamire verdim.Cümlesinde altı çizili sözcüklerin

      özellikleri hangi  seçenekte doğru olarak verilmiştir.

       a.gerçek anlamlı        b.zıt anlamlı       c.eş anlamlı       d.eş sesli

28.Yaşlı  sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?

      a.Yaşlı dizine dayanarak yürüyordu.              b.Yaşlı ağaç çiçek açmadı

      c.Gözü yaşlı anne bize bakıyordu.                  d.Yaşlı kadına yer verdi.

29. Hangi cümlede mi soru eki yanlış yazılmıştır.

       a.Televizyon seyretmeyi çok mu seviyorsun     b.İstanbul’u çok mu seviyorsun

       c."İpek" sözcüğü cins isimmi?                             d.Tiyatroyu da mı seviyorsun?

30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

      a.Ali’ler sinemaya gitti.                               b.Galip Bey kitap yazdı

      c.Birgül Hanım size gelecekmi?                 d.Karabaşın kulübesini boyadım.

31. Aşağıdakilerden hangisinde  papatya sözcüğünün kesme işareti ile ayrılması gerekir?

      a.Papatyanın annesi bize  geldi.                          b.Papatyalar bahar gelince kırlarda açarlar

      c.Papatyayı mı çok seviyorsun, menekşeyi mi? D.Papatyayı sulamak istiyorum.

32. –de durum eki,aşağıdaki sözcüklerin hangisine eklenirse  -te biçimine dönüşür?

        a.Ali               b.Ayşe                        c.çiçek                            d.cam

33. Kedim çok cesur bir hayvandı cümlesinde cesur yerine hangi sözcük kullanılırsa cümle

       zıt (karşıt) olur?

       a.zayıf                             b.üzgün                       c.çekingen                             d.korkak

34. Annem pazardan elma ( ) armu ( )  nar ( ) aldı.tümcesinde ( ) işaretinin kullanıldığı yerlere

      hangi noktalama işareti konulmalıdır?

       a.nokta                   b.noktalı virgül            c.soru işaret                 d.virgül

                                                        

                                    BAŞARILAR!                                                  SINIF ÖĞRETMENİ

                                                                                                                               Cemil AKALAN

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !